+47 33140510 alle@kokkers.no

Rammeavtaler

Kokkersvold AS har rammeavtale med:
• Utlendingsdirektoratet
• Forsvarsbygg
• Larvik Kommune
• Grenlandskommunene
• Porsgrunn Kommune
• Fredrikstad Kommune
• Ringnes