+47 33140510 alle@kokkers.no

Kokkersvold AS

tilbyr design-, plan- og prosjekteringstjenester i et kreativt faglig miljø med sterkt kundefokus.

Vi arbeider for offentlige og private kunder i alle prosjektfaser, fra idé til ferdig bygd anlegg. Vi tilbyr byggteknisk og arkitektfaglig rådgivning gjennom hele byggeprosessen fra planlegging og design, prosjektering og produksjon fram til ferdig bygd anlegg. Vi legger stor vekt på tverrfaglig prosjektering gjennom tett samvirke mellom ulike fagområder. Fagfolk med ulik bakgrunn som samarbeider tett ved håndtering av grenseflatene mellom fag skaper gode og fleksible løsninger.
Kokkersvold har gjennom årenes løp etablert en god posisjon i markedet, basert på kvalitetsbevisst design og arkitektur, avansert bruk av informasjonsteknologi og et sterkt fokus på kostnader og prosjektering for effektiv bygging.
Alle tegninger, beregninger og beskrivelser utføres digitalt ved bruk av siste generasjons programvare som:
Autodesk REVIT, AutoCAD, Microstation XE Edition, Graphisoft ArchiCAD, ISY G-prog, Fem Design, Simien mm.

Arbeidsområder

Skisse- og forprosjekter
Kostnadskalkyler
Byggemelding
Detaljprosjekt
Anbud/kontrakter
Teknisk/økonomisk oppfølging i byggeperioden
Overtagelse/garantier

Kokkersvold AS påtar oss oppdrag over hele landet, men særlig sør og østlandet. Vi arbeider i alle prosjektfaser fra idè til gjennomføring, også med prosjektledelse og byggeledelse. Vi håndterer komplekse og krevende oppdrag ved hjelp av egne kompetente ansatte, så vel som med sterke samarbeidspartnere

Vi har KOMPETANSE og ERFARING innenfor:

• Arkitektur

• Landskapsarkitektur

• Regulering og bebyggelsesplaner

• Interiørarkitektur

• Konstruksjonsteknikk

• Byggeteknikk m/ bygningsfysikk og akustikk

• Brannteknikk, branndokumentasjon

• Byggeledelse

• Prosjektledelse

• Prosjekteringsledelse

• Miljørådgiving, herunder energistrategier/ energiberegning, miljøkartlegging, utarbeidelse av miljøsaneringsrapporter og avfallsplaner. prosjektering av passivhus og lavenergiboliger,

• BREEAM-NOR sertifiserte AP – 2 stk.

• 3D-modellering og visualisering av prosjekter

• BIM prosjektering

• Geoteknikk

• Byggesaker/ kontakt med myndigheter som kommune, fylkeskommune, KLIF etc.

• Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse, alle fag.

Med assistanse fra samarbeidende firmaer kan vi også tilby tjenester innenfor fagområdene:

• VVS

• Elektro


Ofte stilte spørsmål

Mange vil stille oss spørsmål. Det er du også hjertelig velkommen til å gjøre. Ta kontakt med oss.

Hvem arbeider vi for?

Kokkersvold AS jobber for offentlige og private byggherrer som vil ha god kvalitet og tettoppfølging fra profesjonelle rådgivere. I Kokkersvold AS jobber Ingeniørene, Arkitektene og Interiørarkitene side om side, tverrfaglig fra begynnelse til slutt.


Send oss gjerne en mail

Vi svarer så fort vi er ledige

Email