+47 33140510 alle@kokkers.no

Utredning av arealbehov ifb. havneutvikling av Kongsgård/Vige. Mulighetsstudie 

Utarbeidelse av mulighetsstudie for fremtidig havneutvikling i Kristiansand. I samarbeid med Seaport Group. Les mer her.

Oppdragsgiver Kristiansand kommune

Kategori Havn

Ferdigstillelse 2014

Vil du se flere prosjekter?

Se mer